CERTIFICATEN VAN OVEREENSTEMMING (C.V.O)
(GELIJKVORMIGHEIDSATTESTEN) (C.O.C)
OFFICIËLE WEBSITE

klik hier voor het privacybeleid van Peugeot

klik hier voor het privacybeleid van Citroën

 

Privacyverklaring COC Peugeot 

Het doel van dit Privacybeleid is om u te informeren, conform de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (zijnde de algemene verordening omtrent gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de Franse wet Automatisering en persoonlijke vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978), over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Automobiles Peugeot, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 172.711.770 euro waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op nummer 2/10, boulevard de l'Europe - 78300 POISSY, Frankrijk, RCS Versailles B 552 144 503.

 

 1. Wat zijn de doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens door Automobiles Peugeot en wat is de wettelijke basis voor deze verwerking?                                                                                                                                                                                                                   

De Gebruiker kan de website bezoeken zonder dat hij zijn identiteit of enige andere persoonlijke informatie hoeft prijs te geven.

 

De doeleinden waarvoor wij de informatie verzamelen zijn:

Verwerken van uw bestelling van een Certificaat van Overeenstemming.

Beheren en optimaliseren van de klantrelatie.

Analyseren en optimaliseren van de functionaliteiten van de website.

De verwerking van deze informatie wordt gerechtvaardigd door:

Het feit dat de verwerking van de bestelling voortvloeit uit de uitvoering van het contract tussen u en ons.

Het gerechtvaardigde belang van Automobiles Peugeot om de tevredenheid en de follow-up van zijn klanten te verzekeren

Het gerechtvaardigde belang van Automobiles Peugeot om een service van hoogstaande kwaliteit nog verder te verbeteren en verbeterde functionaliteiten te bieden

 

Automobiles Peugeot kan verplicht worden informatie over de Gebruiker door te geven wanneer van kracht zijnde wetten of regelgeving Automobiles Peugeot daartoe verplichten of om te voldoen aan verzoeken van justitiële diensten of overheidsdiensten.

                        

      2. Wie zijn de ontvangers?

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden door Automobiles Peugeot gedeeld met een beperkt aantal ontvangers, naargelang het doel van de verwerking, en wel als volgt:

 

Naam van de ontvanger

Doel van het delen

1

Elk bedrijf dat tot dezelfde groep behoort als Automobiles Peugeot.

Om onderzoek en analyse en de ontwikkeling van door de PSA Groupe vervaardigde producten te bevorderen

2

Elke externe dienstverlener die en/of elk bedrijf dat tot dezelfde groep behoort als Automobiles Peugeot of handelt namens Automobiles Peugeot, in het kader van de levering van diensten waar u om hebt gevraagd of die door Automobiles Peugeot zijn gevraagd voor de hierboven genoemde doeleinden

Voor het uitvoeren van marketingcampagnes en klanttevredenheidsonderzoeken en het doen van commerciële aanbiedingen die aansluiten op de behoeften van de klanten

3

Elke commerciële partner van Automobiles Peugeot die door een vertrouwelijkheidsplicht is gebonden

Voor elk gebruik van anoniem gemaakte gegevens voor statistische doeleinden

   

  3. Worden uw persoonsgegevens overgebracht naar landen buiten de EU?

Automobiles Peugeot kan uw persoonsgegevens overbrengen naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De overdrachtsvoorwaarden zijn geregeld conform de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt een kopie van het overzicht van het opgezette overdrachtssysteem aanvragen door hier te klikken (rubriek Beheer persoonsgegevens).

 

      4. Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

De bewaarperiode van uw door Automobiles Peugeot verzamelde persoonsgegevens kan afhangen van het doel van de gegevensverwerking op basis van de volgende criteria:

- de gegevens die voor specifieke doeleinden zijn opgeslagen, worden bewaard zo lang als nodig is voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bepaald in bovenstaand artikel 1 (voor de duur van het contract dat u bent aangegaan, conform de regelgeving, zolang wij een commerciële relatie met u hebben).

- uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd voor gebruik in geval van geschillen tijdens de verjaringstermijn die geldt voor het onderwerp van het geschil.

- en worden vervolgens geanonimiseerd of gewist.

Voor meer informatie kunt u ook het bewaarbeleid van Automobiles Peugeot raadplegen.

 

      5.  Hoe gebruiken we cookies?

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die naar uw apparaat worden verzonden en op de harde schijf worden opgeslagen, zodat onze websites u kunnen herkennen wanneer u ze bezoekt.

Wanneer u een van onze websites bezoekt of onze applicaties of andere digitale tools gebruikt, kunnen we, met uw toestemming, cookies, pixels en andere technologieën gebruiken om de volgende gegevens te verzamelen:

 • IP-adres, verbindingsinformatie, browsertype, locatie, tijdzone, besturingssysteem en andere technische informatie.
 • Informatie over uw bezoek, inclusief de websites die u voor en na onze website bezoekt en de producten die u hebt bekeken.
 • De duur van de bezoeken aan de pagina's van onze website en informatie over de interactie tussen pagina's.

   

  Raadpleeg ons beleid met betrekking tot het gebruik van cookies voor meer informatie.

 

        6.  Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Conform de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u het recht op inzage, rectificatie, vergetelheid en beperking van de verwerking, het recht op het ontvangen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen behoeften of om ze naar een andere dienstverlener van uw keuze over te brengen (portabiliteit) en het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze gegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden.

U kunt ook bij Automobiles Peugeot aangeven wat er na uw overlijden met uw gegevens moet worden gedaan.

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken als de verwerking van uw gegevens op uw toestemming is gebaseerd. Bovendien kunt u op elk gewenst moment uw telefoonnummer laten blokkeren voor telefonische verkoop door u gratis in te schrijven op de website www.bel-me-niet.nl.

Al deze rechten zijn van toepassing binnen de limiet die is voorzien in de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door een brief te sturen naar Service Certificats de Conformité, Courrier YT 491, 2-10, Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy Cedex, Frankrijk of door een e-mail te sturen naar: coceurope@mpsa.com.

U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de Franse nationale gegevensbeschermingsautoriteit door uw verzoek te richten aan de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07, Frankrijk, www. cnil.fr.

 

Privacyverklaring COC Citroën

Privacyverklaring COC Citroën

Het doel van dit Privacybeleid is om u te informeren, conform de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (zijnde de algemene verordening omtrent gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de Franse wet Automatisering en persoonlijke vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978), over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Automobiles Citroën, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 172.711.770 euro waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op nummer 2/10, boulevard de l'Europe - 78300 POISSY, Frankrijk, RCS Versailles B 552 144 503.

 

 1. Wat zijn de doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens door Automobiles Citroën en wat is de wettelijke basis voor deze verwerking?                                                                                                                                                                                                                   

De Gebruiker kan de website bezoeken zonder dat hij zijn identiteit of enige andere persoonlijke informatie hoeft prijs te geven.

 

De doeleinden waarvoor wij de informatie verzamelen zijn:

Verwerken van uw bestelling van een Certificaat van Overeenstemming.

Beheren en optimaliseren van de klantrelatie.

Analyseren en optimaliseren van de functionaliteiten van de website.

De verwerking van deze informatie wordt gerechtvaardigd door:

Het feit dat de verwerking van de bestelling voortvloeit uit de uitvoering van het contract tussen u en ons.

Het gerechtvaardigde belang van Automobiles Citroën om de tevredenheid en de follow-up van zijn klanten te verzekeren

Het gerechtvaardigde belang van Automobiles Citroën om een service van hoogstaande kwaliteit nog verder te verbeteren en verbeterde functionaliteiten te bieden

 

Automobiles Citroën kan verplicht worden informatie over de Gebruiker door te geven wanneer van kracht zijnde wetten of regelgeving Automobiles Citroën daartoe verplichten of om te voldoen aan verzoeken van justitiële diensten of overheidsdiensten.

                        

      2. Wie zijn de ontvangers?

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden door Automobiles Citroën gedeeld met een beperkt aantal ontvangers, naargelang het doel van de verwerking, en wel als volgt:

 

Naam van de ontvanger

Doel van het delen

1

Elk bedrijf dat tot dezelfde groep behoort als Automobiles Citroën.

Om onderzoek en analyse en de ontwikkeling van door de PSA Groupe vervaardigde producten te bevorderen

2

Elke externe dienstverlener die en/of elk bedrijf dat tot dezelfde groep behoort als Automobiles Citroën of handelt namens Automobiles Citroën, in het kader van de levering van diensten waar u om hebt gevraagd of die door Automobiles Citroën zijn gevraagd voor de hierboven genoemde doeleinden

Voor het uitvoeren van marketingcampagnes en klanttevredenheidsonderzoeken en het doen van commerciële aanbiedingen die aansluiten op de behoeften van de klanten

3

Elke commerciële partner van Automobiles Citroën die door een vertrouwelijkheidsplicht is gebonden

Voor elk gebruik van anoniem gemaakte gegevens voor statistische doeleinden

   

  3. Worden uw persoonsgegevens overgebracht naar landen buiten de EU?

Automobiles Citroën kan uw persoonsgegevens overbrengen naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De overdrachtsvoorwaarden zijn geregeld conform de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt een kopie van het overzicht van het opgezette overdrachtssysteem aanvragen door hier te klikken (rubriek Beheer persoonsgegevens).

 

      4. Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

De bewaarperiode van uw door Automobiles Citroën verzamelde persoonsgegevens kan afhangen van het doel van de gegevensverwerking op basis van de volgende criteria:

- de gegevens die voor specifieke doeleinden zijn opgeslagen, worden bewaard zo lang als nodig is voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bepaald in bovenstaand artikel 1 (voor de duur van het contract dat u bent aangegaan, conform de regelgeving, zolang wij een commerciële relatie met u hebben).

- uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd voor gebruik in geval van geschillen tijdens de verjaringstermijn die geldt voor het onderwerp van het geschil.

- en worden vervolgens geanonimiseerd of gewist.

Voor meer informatie kunt u ook het bewaarbeleid van Automobiles Citroën raadplegen.

 

      5.  Hoe gebruiken we cookies?

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die naar uw apparaat worden verzonden en op de harde schijf worden opgeslagen, zodat onze websites u kunnen herkennen wanneer u ze bezoekt.

Wanneer u een van onze websites bezoekt of onze applicaties of andere digitale tools gebruikt, kunnen we, met uw toestemming, cookies, pixels en andere technologieën gebruiken om de volgende gegevens te verzamelen:

 • IP-adres, verbindingsinformatie, browsertype, locatie, tijdzone, besturingssysteem en andere technische informatie.
 • Informatie over uw bezoek, inclusief de websites die u voor en na onze website bezoekt en de producten die u hebt bekeken.
 • De duur van de bezoeken aan de pagina's van onze website en informatie over de interactie tussen pagina's.

   

  Raadpleeg ons beleid met betrekking tot het gebruik van cookies voor meer informatie.

   

          6.  Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

  Conform de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u het recht op inzage, rectificatie, vergetelheid en beperking van de verwerking, het recht op het ontvangen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen behoeften of om ze naar een andere dienstverlener van uw keuze over te brengen (portabiliteit) en het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze gegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden.

  U kunt ook bij Automobiles Citroën aangeven wat er na uw overlijden met uw gegevens moet worden gedaan.

  U kunt op elk moment uw toestemming intrekken als de verwerking van uw gegevens op uw toestemming is gebaseerd. Bovendien kunt u op elk gewenst moment uw telefoonnummer laten blokkeren voor telefonische verkoop door u gratis in te schrijven op de website www.bel-me-niet.nl.

  Al deze rechten zijn van toepassing binnen de limiet die is voorzien in de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

  U kunt deze rechten uitoefenen door een brief te sturen naar Service Certificats de Conformité, Courrier YT 491, 2-10, Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy Cedex, Frankrijk of door een e-mail te sturen naar: coceurope@mpsa.com.

  U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de Franse nationale gegevensbeschermingsautoriteit door uw verzoek te richten aan de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07, Frankrijk, www. cnil.fr.

   

 

04/09/2020 (versie 1.0)

 

  Naar de top